Podziękowania dla Fundacji KGHM Polska Miedź
Dziecięca Akademia Lekkoatletyczna młodsza grupa UKS Sprint Legnica dziękuje za wspaercie finansoe w roku 2018